Jobcoaching

Jobcoaching

Als jobcoach richt ik me op het bieden van individuele begeleiding bij het vinden van een baan of begeleiding op de werkplek na plaatsing. Ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt.

Mijn jobcoaching heeft als doel een passende arbeidsplaats voor kandidaten te vinden die daartoe niet zelfstandig in staat zijn of wat hulp nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat ik als jobcoach in mijn netwerk ga zoeken naar een werkgever die een passende werkplek heeft en waar een goede match tussen de werkgever en kandidaat kan ontstaan.

Na de plaatsing zal ik voor zo lang als nodig begeleiding bieden op de werkplek teneinde de kandidaat in staat te stellen de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Er is tussentijds regelmatig afstemming met de leidinggevende om de voortgang van de kandidaat te bespreken.